HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
กระดานสนทนา
 
 
สอบถามเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์  21 0 22 มี.ค. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  16 0 17 มี.ค. 2564
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1143 0 5 ก.ค. 2562
  (1)  
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม