HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
   
 
สถานที่สำคัญ
 
 
   ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม
 
ที่ตั้ง : หน้าที่วาการอำเภอพรหมพิราม
 
ข้อมูล : -ข้อระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
ผู้เข้าชม 35 ท่าน         
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069