หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
พนักงานเทศบาล
 
 


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
โทร : 089-8587102


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
โทร : 089-8587102
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวธัญชนก ชื่นฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวปรียาธร มั่นคง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสริมศิริ สิงห์สง่า
นักจัดการงานทั่วไป


ว่าที่ร้อยตรีไพศาล เนตรทิพย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายทวี กลิ่นฟุ้ง
ลูกจ้างประจำ
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม