หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
พนักงานเทศบาล
 
 


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
โทร : 089-8587102


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
โทร : 089-8587102
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวธัญชนก ชื่นฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสิรินภา จันทร์สุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ.อ.อาทิตย์ กัดฟัก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


น.ส.จริญา สวาทวงค์
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม