HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)-  
 

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)-

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม