HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
แผนอื่นๆ
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564 เ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 14.53 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069