HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  
 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม