HOME
ITA
LPA
LPA

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2562 รอบ 6เดือน  
 

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ไปปฏิบัติประจำปี 2562 รอบ 6เดือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 15.21 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม