HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
เทศบัญญัติเทศบาล
 
 

 
-เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-  
 

-เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 10.52 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม