หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
อำนาจหน้าที่
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งมอบอำนาจ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งแบ่่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม