หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 7 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 14 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 5 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 [ 28 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 80  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 69  
 
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม