หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามครั้งแรก [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม