HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
เทศบัญญัติเทศบาล
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
-เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1963  
 
-เทศบัญญัติ- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม