หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 151  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม