หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรการสร้างความโปร่งใส่การบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยะธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม