หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
รายงานอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 17 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 -เดือนกันยายน 2564) [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติตู้รับความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2   
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม