HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
แผนอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 12 เดือน [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 12 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
-แผนอื่นๆ- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม