HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
แผนอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 12 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
-แผนอื่นๆ- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม