หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอืน ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
-งบแสดงรายรับ-รายจ่าย- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 152  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม