หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอืน ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
-งบแสดงรายรับ-รายจ่าย- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 134  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม