HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)- [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069