HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
 
ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพในชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม : 149 ท่าน
 
  (1)  
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069