HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line    17 มิ.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝึกอบรมและสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2564 (อพ.สธ. – ตำบลพรหมพิราม)   17 มิ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงพระ   ฝึกอบรมการทำไส้ออั่วและผลไม้ลอยแก้ว   17 มิ.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   เทศบาลตำบลบางระกำ โดยการนำของ นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรี ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 150 กล่อง   16 มิ.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   ภารกิจหน้าที่เทศบาลตำบลบางระกำ ตามคำร้องขอของประชาชน   16 มิ.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านแยง   ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลบ้านแยง   16 มิ.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พันเสา      16 มิ.ย. 2564 17
ข่าวกิจกรรม ทต.พันเสา   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตรวจสอบความเดือดร้อนของครอบครัวคนพิการที่ไม่มีที่อยู่อาศัย   16 มิ.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.พันเสา   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลพันเสา ลงพื้นที่หมู่ 4 ตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลน้องที่มีความเดือดร้อนในเรื่องอุปกรณ์การเรียน   16 มิ.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกะท้าว   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่ 26 บ้านโป่งดินดำ   16 มิ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจในการดำเนินการบริหารจัดการฉีดวัคซีนฯ   16 มิ.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564    16 มิ.ย. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านดง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 2 โครงการ   16 มิ.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านดง   ร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย   16 มิ.ย. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 มิ.ย. 2564 11
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 3,637
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม