HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2553    13 มิ.ย. 2555 1116
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   การรับตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553   13 มิ.ย. 2555 759
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสมอแข ประจำปี 2553   13 มิ.ย. 2555 806
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   โครงการกีฬาประชาชนตำบลสมอแข ประจำปี 2553   13 มิ.ย. 2555 772
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๓ พรรษา ๕ ธันวามหาราช   13 มิ.ย. 2555 711
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   การประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   13 มิ.ย. 2555 1113
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง"ไทคัพ"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙    13 มิ.ย. 2555 799
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ประจำเดือนตุลาคม 2553    13 มิ.ย. 2555 987
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ขอเชิญชาวตำบลวังยางทุกท่านช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก   13 มิ.ย. 2555 571
ข่าวกิจกรรม อบต.สมอแข   พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข    13 มิ.ย. 2555 1755
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามสูง   สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้านนายวิชาญ ยอดยิ้ม หมู่ที่ 6   12 มิ.ย. 2555 39
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดจันทร์   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   11 มิ.ย. 2555 1013
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะตูม   ประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาหารห้องประชุม (ครั้งที่ ๒)   7 มิ.ย. 2555 638
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะตูม   ประกาศเปลี่ยนแปลงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   7 มิ.ย. 2555 665
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านมุง   โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา ณ บริเวณสระหลวงหมู่ที่ 1 วันที่ 7 มิ.ย. 2555   7 มิ.ย. 2555 976
<< หน้าแรก...     3561      3562      3563      3564     (3565)     3566      3567      3568      3569     ....หน้าสุดท้าย >> 3,637
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม