HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   26 ก.ย. 2563 6
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม   26 ก.ย. 2563 6
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   26 ก.ย. 2563 6
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   เรียกประุชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   26 ก.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 1   26 ก.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   เรียกประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562    26 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   26 ก.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   26 ก.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม   26 ก.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   26 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   26 ก.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   26 ก.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   26 ก.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก      26 ก.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   ตารางแสดงวงเงินกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง หมู่ที่ 3 สายริมน้ำน่านตลอดสาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   25 ก.ย. 2563 2
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 3,110
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม