HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.วังยาง สมัยสามัญ สามัยที่ 1 ประจำปี 2563   18 ก.พ. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   18 ก.พ. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ดำเนินการนำยางแอสฟัลท์ติกถุง ลงปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.๑๔ บ้านหนองบอน   18 ก.พ. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำสุขภาพตำบลวังทอง    18 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.พิษณุโลก   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของ อปท.   18 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านดง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563   18 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ไทรย้อย   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   18 ก.พ. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   ดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ่มูลฝอย ณ ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid waste Disposal)   18 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้ครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พรหมพิราม   ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก   18 ก.พ. 2563 15
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.พรหมพิราม   ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก   18 ก.พ. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าช้าง   ประกาศเผยแพร่แพนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน ๑๑ แห่ง   18 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จอมทอง   ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6   18 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.พิษณุโลก   แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   18 ก.พ. 2563 13
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 2585
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069