HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านมุง   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลบ้านมุง   2 พ.ย. 2554 1719
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   ประกาศ อบต.สมอแข เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร, ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี ๕๕   1 พ.ย. 2554 594
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   ประกาศ อบต.สมอแข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๕   1 พ.ย. 2554 698
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   ประกาศ อบต.สมอแข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๕   1 พ.ย. 2554 910
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านมุง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554   1 พ.ย. 2554 1528
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านมุง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554   1 พ.ย. 2554 1711
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บึงระมาณ   เทศบาลตำบลบึงระมาณ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (ฉบับแก้ไข)   1 พ.ย. 2554 2715
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดจันทร์   ร่วมอำนวยความสะดวก   27 ต.ค. 2554 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านมุง   ขอส่งแบบเสนอกระทู้ถาม, แบบข้อญัตติการประชุมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554   26 ต.ค. 2554 2790
ข่าวกิจกรรม ทต.บึงระมาณ   โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ   25 ต.ค. 2554 2092
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านมุง   โครงการทำดีเพื่อพ่อ "ก่อสร้างฝายประชาอาสา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง" ฝายที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2554   25 ต.ค. 2554 2364
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านมุง   เทศบาลตำบลบ้านมุง ตั้งกองผ้าป่าพัดลม ถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านมุง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554   25 ต.ค. 2554 2762
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านมุง   วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2554   25 ต.ค. 2554 1820
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านมุง   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555   25 ต.ค. 2554 2007
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์   งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554    24 ต.ค. 2554 2338
<< หน้าแรก...     2524      2525      2526      2527     (2528)     2529      2530      2531      2532     ....หน้าสุดท้าย >> 2586
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069