HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ห้วยแก้ว   ตรวจโรงงานอุตสาหกรรม พีพีรีไซเคิล    18 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังวน   ประชาสัมพันธ์ โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคาช่วยประชาชน! และ โครงการพาณิชย์รถพุ่มพวง...ลดราคาช่วยประชาชน   18 พ.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกะท้าว   โครงการการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564   18 พ.ค. 2564 2
กิจการสภา อบต.หนองกะท้าว   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564   18 พ.ค. 2564 0
กิจการสภา ทต.ห้วยแก้ว   กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565   18 พ.ค. 2564 0
กิจการสภา ทต.ห้วยแก้ว   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ระเบียบ ทสม.ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ประกาศการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2564   18 พ.ค. 2564 0
กิจการสภา ทต.ห้วยแก้ว   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าตาล   อบต.ท่าตาล ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล ไปทิ้งยังจุดพักขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ณ บริเวณบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก    18 พ.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   18 พ.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลักแรด   เจ้าหน้าที่กองช่างและ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณบ้านนางจันจิรา เพชรแก้ว ม.5    17 พ.ค. 2564 81
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 3,565
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม