HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ทองแท้   วันที่ 18 พ.ค.64 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทองแท้ ,จพง.ป้องกัน ฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในพ้นที่รับผิดชอบรวบรวมส่ง อบจ.พิษณุโลก เรียบร้อยแล้วค่ะ   18 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทองแท้   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองช่าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัว บริเวณซอยแหลมยอ บ้านท่ากระดุน หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พรหมพิราม   ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง เชิญชวนประชาชนจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด 19   18 พ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มะต้อง   ออกปฏิบัติการพ่นยาเชื้อโรค เขตพื้นที่ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ระลอก 3    18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   รณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564    18 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,11    18 พ.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังนกแอ่น   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหลังคาโครงเหล็ก ขนาด 12 x 22 เมตร จำนวน 1 หลัง   18 พ.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านป่า   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔)   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คุยม่วง      18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกะท้าว   ขอความร่วมประชาสัมพันธื Mobile Application คุ้มครองเด็   18 พ.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   งบประมาณช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจน จาก กสศ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ประธานในพิธี คุณเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ    18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบการะทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   18 พ.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563   18 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถุิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   18 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547   18 พ.ค. 2564 0
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 3,565
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม