HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านดง   บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา วันที่ 21 มิ.ย. 64    21 มิ.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยแก้ว   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   21 มิ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ห้วยแก้ว   ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเทศบาล   21 มิ.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกเทียม      21 มิ.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ชัยนาม   คณะผู้บริหารร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำภาคเรียนที่1ปี2564 ณ ศพด.บ้านบึงพร้าว   21 มิ.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมพัฒนา   การขุดเจาะน้ำบาดาล-ใช้นำบาดาล ต้องมีใบอนุญาต จากส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณูโลก   21 มิ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หอกลอง   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน   21 มิ.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงพระ   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ    21 มิ.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ดอนทอง   การจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี   21 มิ.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ควมรู้เรื่องยาเสพติด    21 มิ.ย. 2564 5
กิจการสภา อบต.ท่าตาล   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564   21 มิ.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าตาล   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี    21 มิ.ย. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีภิรมย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   21 มิ.ย. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีภิรมย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564   21 มิ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังน้ำคู้   ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน   21 มิ.ย. 2564 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,637
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม