HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ชัยนาม   การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน   12 ธ.ค. 2563 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่ขอดอน   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   12 พ.ย. 2563 47
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   เว็บไซต์ อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   26 ก.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   26 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   26 ก.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562   26 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562   26 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   26 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม   26 ก.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม