HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  31 มี.ค. 2563 6
ข่าวสรรหาบุคลากร   เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)ในการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  20 มี.ค. 2563 57
ข่าวสรรหาบุคลากร   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  13 มี.ค. 2563 140
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  3 มี.ค. 2563 17
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  18 ก.พ. 2563 201
ข่าวสรรหาบุคลากร   -ข่าวสรรหาบุคลากร-  4 มิ.ย. 2562 121
  (1)  
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069