HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  3 ต.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก  5 ส.ค. 2562 1004
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.   5 ส.ค. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพรหมพิราม  31 ก.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก  30 ก.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.  30 ก.ค. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพรหมพิราม  11 ก.ค. 2562 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางพาราแอสฟัลน์ติกคอนกรีต  4 ก.ค. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  25 มิ.ย. 2562 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-  4 มิ.ย. 2562 34
  (1)  
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069