HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   3 ต.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก   5 ส.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.    5 ส.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพรหมพิราม   31 ก.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก   30 ก.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.   30 ก.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพรหมพิราม   11 ก.ค. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางพาราแอสฟัลน์ติกคอนกรีต   4 ก.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   25 มิ.ย. 2562 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-   4 มิ.ย. 2562 32
  (1)  
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069