HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร  2 ก.ค. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  2 ก.ค. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  2 ก.ค. 2562 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  2 ก.ค. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2  13 มิ.ย. 2562 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2562  13 มิ.ย. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1  13 มิ.ย. 2562 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   4 มิ.ย. 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรสิส(โรคฉี่หนู)  27 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกก้า  27 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562  8 พ.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก  2 พ.ค. 2562 81
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม