HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม  7 ต.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติ แก่เทศบาลตำบลพรหมพิราม ตามกิจกรรม น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาารของกรมพัฒนาชุมชน  7 ต.ค. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563  1 ต.ค. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย \"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ\"  16 ก.ย. 2563 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพรหมพิราม  11 ก.ย. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  10 ก.ย. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแสดงตน   8 ก.ย. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพรหมพิราม เปิดช่องทางการให้บริการประชาชน ในการติดต่อสอบสอบถามข้อมูล การเตรียมเอกสาร ค่าธรรมเนียม ในขออนุญาต และจองคิวขอรับบริการ  21 ส.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP  20 ส.ค. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  17 ส.ค. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  17 ส.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาล  11 ส.ค. 2563 65
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม