HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  4 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  4 ก.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   7 ส.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  18 ก.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562   18 ก.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561  17 ก.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  17 ก.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3  17 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  10 ก.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  2 ก.ค. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร  2 ก.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  2 ก.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  2 ก.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  2 ก.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2  13 มิ.ย. 2562 151
   1     (2)     3      4      5   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069