HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563  2 พ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการท้องถิ่น  28 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  20 ต.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  19 ต.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564  8 ต.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม  7 ต.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติ แก่เทศบาลตำบลพรหมพิราม ตามกิจกรรม น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาารของกรมพัฒนาชุมชน  7 ต.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563  1 ต.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย \"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ\"  16 ก.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพรหมพิราม  11 ก.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  10 ก.ย. 2563 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม