HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยวิธีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร  26 ธ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   11 ธ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563  26 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  12 พ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานพัฒนาชุมชนขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพในชุมชน (สานตะกร้าด้วยหวายเทียม)  6 พ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 12 ตุลาคม 2562  22 ต.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4  17 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562   16 ต.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  4 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  4 ก.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   7 ส.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  18 ก.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562   18 ก.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561  17 ก.ค. 2562 47
  (1)     2      3      4      5   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069