HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2563”  31 มี.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อควรรู้ “ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (CoVid - 19) ”  18 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2563  18 มี.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  3 มี.ค. 2563 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563  27 ก.พ. 2563 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  18 ก.พ. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563   12 ก.พ. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ โดยวิธีรับเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  3 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  24 ม.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม  24 ม.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1  22 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562   15 ม.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยวิธีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร  26 ธ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์