HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  30 ธ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ  16 ธ.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  4 ธ.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563  2 พ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการท้องถิ่น  28 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  20 ต.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  19 ต.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564  8 ต.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8 ต.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาล