HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  3 มี.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564  2 เม.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมพิรามและผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านในเขตเทศบาลตำบลพรหมพิราม  24 มี.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล และเลือกนายกเทศมนตรี  15 มี.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา   9 มี.ค. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  9 มี.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  9 มี.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  3 มี.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  2 มี.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  1 มี.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม  19 ก.พ. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม  19 ก.พ. 2564 68
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม