HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   -ข่าวสรรหาบุคลากร-  4 มิ.ย. 2562 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-  4 มิ.ย. 2562 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  23 พ.ค. 2562 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562  22 พ.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562  8 พ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS  1 พ.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS  1 พ.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  30 เม.ย. 2562 54
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 1และไตรมาสที่2  29 เม.ย. 2562 51
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562  22 เม.ย. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลพรหมพิราม  18 เม.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2564 ) เทศบาลตำบลพรหมพิราม  18 เม.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561  5 เม.ย. 2562 423
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562  5 เม.ย. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  5 เม.ย. 2562 158
   1      2      3      4     (5)     6      7      8   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069