HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563”  27 พ.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.2563   26 พ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียน เครื่องหมาย DBD Registered รับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  20 พ.ค. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การขอเครื่องหมาย DBD Verified หรือเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  20 พ.ค. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ on line  20 พ.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563  13 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  13 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม  12 พ.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IITประจำปี63 เทศบาลตำบลพรหมพิราม  12 พ.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2563”   30 เม.ย. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2563   28 เม.ย. 2563 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 2  23 เม.ย. 2563 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม