HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลพรหมพิราม จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม  พนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาล ร่วมเดินรณรงค์ แจกทรายอะเบท พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคที่มียุงเป็นยพาหนะ ด้วยมาตรการ 3เก็บ (เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกราะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มียุงเพาะพันธ์ และเก็บน้ำ ปิดภาชนะให้มิดชิดหรือถ่ายเปลี่ยนน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 10.24 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 858 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/36

ลำดับภาพที่ 2/36

ลำดับภาพที่ 3/36

ลำดับภาพที่ 4/36

ลำดับภาพที่ 5/36

ลำดับภาพที่ 6/36

ลำดับภาพที่ 7/36

ลำดับภาพที่ 8/36

ลำดับภาพที่ 9/36

ลำดับภาพที่ 10/36

ลำดับภาพที่ 11/36

ลำดับภาพที่ 12/36

ลำดับภาพที่ 13/36

ลำดับภาพที่ 14/36

ลำดับภาพที่ 15/36

ลำดับภาพที่ 16/36

ลำดับภาพที่ 17/36

ลำดับภาพที่ 18/36

ลำดับภาพที่ 19/36

ลำดับภาพที่ 20/36

ลำดับภาพที่ 21/36

ลำดับภาพที่ 22/36

ลำดับภาพที่ 23/36

ลำดับภาพที่ 24/36

ลำดับภาพที่ 25/36

ลำดับภาพที่ 26/36

ลำดับภาพที่ 27/36

ลำดับภาพที่ 28/36

ลำดับภาพที่ 29/36

ลำดับภาพที่ 30/36

ลำดับภาพที่ 31/36

ลำดับภาพที่ 32/36

ลำดับภาพที่ 33/36

ลำดับภาพที่ 34/36

ลำดับภาพที่ 35/36

ลำดับภาพที่ 36/36
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม