HOME
ITA
LPA
LPA

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  
 

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 10.07 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม