หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 


 
ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตําบลพรหมพิราม ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA โดยใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก โดยสามารถเข้าประเมินได้ 2 ช่องทางด้วยกัน โดยคลิกเข้าที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/7lrl4y หรือ สแกน QR Code        
โดยสามารถเข้าตอบแบการรับรู้ EIT ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565  ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับ อปท. ประกอบด้วย
  - ผู้เสียภาษี
  - ผู้ขอรับการอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ
  - ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ
  - ผู้เสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง
  - ผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ชิติพัทธ์ ภูลา

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม