HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง การลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2563 เวลา 11.33 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม