HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม  
 

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก
ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ  2564 ฉบับแรก

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2563 เวลา 15.12 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม