HOME
ITA
LPA
LPA

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563”  
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563”  

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2563 เวลา 14.47 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม