HOME
ITA
LPA
LPA

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแสดงตน
 
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแสดงตน  
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแสดงตน  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน บัตรผู้พิการ(ตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ รายงานตน ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 15.09 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม