HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ณ ศูนย์ศึกษากาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นางภัสศุชดา งดงาม นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  และประชาชนภายในเขตเทศบาล เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ณ ศูนย์ศึกษากาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  ชุมชนเจ็ดเสมียนนอก เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรี  ในวันที่  26 พฤศจิกายน  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 11.30 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม