HOME
ITA
LPA
LPA

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แลพัฒนาองค์ความรู้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลพรหมพิราม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แลพัฒนาองค์ความรู้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาคปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี โดยมีพระปลัดคำพล คัมภีรญาณเมธี และนายจงดี พื้นผา รองปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 14.22 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม