HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศอำเภอพรหมพิราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามครั้งแรก  
 

ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรพระพรหม สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 16.38 น. โดย คุณ ชิติพัทธ์ ภูลา

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม