HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์สื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animation  
 

ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรืยนสูงดีสมส่วนแข็งแรงฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงจัดทำสื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animation เพื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคโควิด 19
link ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19
https://www.facebook.com/hpc1chiangmai/videos/634160004118424/
ตอน Social distancing
https://www.facebook.com/hpc1chiangmai/videos/710983029758638/
ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19
https://www.facebook.com/hpc1chiangmai/videos/319503732406739/?t=6

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 11.46 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม