HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ on line  
 

ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 14.19 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม