HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ข้อควรรู้ “ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (CoVid - 19) ”  
 

ข้อควรรู้ “ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (CoVid - 19) ”
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพรหมพิราม
โทรศัพท์: 0-5536-9069 โทรสาร: 0-5536-9069 ต่อ 107

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 14.46 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม